!Shit in Space

צריך להכריז את הכותרת בקול רם בסגנון של !Pigs in Space (מ"החבובות") – הדגמה:
[audio:pigsinspace.mp3]

בשיטוט יום שישי מצאתי את הפנינה המבדחת הבאה:

[youtube HUe2HcFUPSo]

מה שמדאיג אותי בכל העניין הוא שאומרים שהחור באוזון גדל…
האם זה אומר שהאטמוספירה לא תגן עלינו יותר מפני, אההמממ… "אסטרואידים" כאלו?
או שרק אלו שחיים מתחת לחור (תרתי משמע), בקטבים, יאכלו אותה?
האם זו הסיבה האמיתית לכך שהקרחונים נמסים?!

אני מת על הדילמות האלו. טכנולוגיה מתקדמת, מיליארדי דולרים, אבל בסוף גם צריך להתעסק בחרא.